Zakończenie roku szkolnego 2022/23

"Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie […]

Wakacje!" - ten cytat z wiersza Juliana Przybosia "Lipiec" stał się myślą przewodnią uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/23 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, która miała miejsce 23 czerwca 2023.

            Część oficjalna rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego i wysłuchaniem hymnu Ukrainy (są w szkole uczniowie pochodzących z tego kraju). Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, pani Mariola Sulima, gratulując uczniom klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia ukończenia szkoły i życząc im sukcesów w dalszym życiu.

Czytaj więcej...

ue22

Praktyki zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Dęblinie w Portugalii

Dziewiętnastu uczniów klas drugich i czwartych ZSZ nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodach technik: reklamy, rachunkowości, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych realizuje praktyki zawodowe w Portugalii, które odbywają się dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. W trakcie swojego pobytu uczniowie poznają techniki pracy w zawodach, w których zdobywają kwalifikacje.

Zagraniczne praktyki zawodowe realizowane są w zakładach gastronomicznych, agencjach reklamowych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w hotelach.

Czytaj więcej...

logoefs23

Portugalia – szkolne praktyki uczniów ZSZ nr 2 w Dęblinie

21 czerwca 2023 roku dołączyliśmy do naszych kolegów i koleżanek, którzy już zaklimatyzowali się w Portugalii. Wspólnie realizujemy praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+, Akcja KA121-VET- Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe.

Będziemy pracować i zdobywać cenne doświadczenie w portugalskich przedsiębiorstwach (hotelach, restauracjach, firmach marketingowych i przedsiębiorstwach finansowych).

Czytaj więcej...

KONKURS „OJCZYZNA – POLSZCZYZNA” 2023

Język jest podstawowym narzędziem komunikacji. Wszyscy wiemy też, jak ważna jest znajomość mowy ojczystej i jak cenna w dzisiejszych czasach staje się dbałość o jej poprawność.

31 maja 2023 r. osiemnastu uczniów klas I, II i III wzięło udział w konkursie językowym „OJCZYZNA – POLSZCZYZNA”. Zadania konkursowe sprawdzały praktyczną znajomość i poprawność języka w zakresie fleksji, frazeologii, leksykologii, ortografii i semantyki.

Czytaj więcej...

logoefs23.jpg 

GORĄCE POWITANIE W PORTUGALII 
- praktyki zagraniczne uczniów ZSZ nr 2 w Dęblinie

Trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego 2022/2023 10-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie udała się na czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe do Portugalii.

Wyjazd realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Akcja KA121-VET- Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe.

Czytaj więcej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

odbędzie się

23 czerwca 2023 r. o godz. 9.30.

 


Lubelska kuźnia talentów

Lubelska kuźnia talentów to projekt unijny, w ramach którego przyznawane są stypendia dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego i edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przynajmniej jednego z nauczanych przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, chemii i fizyki, informatyki, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości lub przedmiotów zawodowych.

Czytaj więcej...

Konkurs języka łacińskiego „Sapere aude”

Łacina – kiedyś lingua franca, dzisiaj wyparta m.in. przez język angielski. Znajomość podstaw łaciny jest jednak ważna, ułatwia bowiem uczenie się języków,   pozwala także rozszyfrować skróty i sentencje, często używane w naszym życiu.

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2022/2023 jest działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Czytaj więcej...

Dzień Zdrowia

26 kwietnia 2023 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Zdrowia. Z tej okazji klasa ITHR przygotowała dla społeczności szkolnej warzywne i owocowe przekąski oraz pyszne kanapki. Zebrane pieniądze (360 zł) przeznaczono na cel charytatywny, wsparcie dla hospicjum.

Czytaj więcej...

EKO-TYDZIEŃ

W dniach 15-19 maja, w ramach programu „Ekologiczna Szkoła”, w naszej szkole odbył się EKO-TYDZIEŃ. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Uczniowie, pracując w drużynach tworzyli lapbooki, logo projektu oraz rozwiązywali quiz. Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy w następujących obszarach:

- człowiek i natura, 

Czytaj więcej...

Wycieczka rowerowa do Komendy Powiatowej Policji w Rykach

W ramach akcji Eko - Tydzień, uczniowie ZSZ nr 2 w Dęblinie wybrali  się na wycieczkę rowerową do Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Celem wycieczki było zapoznanie się z pracą policjantów oraz zasadami bezpieczeństwa na drodze.

„Wyruszyliśmy z placu przed szkołą o godzinie 8.30  po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego naszych rowerów i wyposażeniu się w kamizelki odblaskowe. Pod opieką nauczycieli pokonaliśmy około dwunastokilometrową trasę, jadąc prawidłowo uformowaną kolumną i przestrzegając przepisów ruchu drogowego.

Czytaj więcej...

Pożegnanie klas maturalnych

28 kwietnia 2023 r. to moment pożegnania tegorocznych abiturientów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie. W uroczystości oprócz 4-klasistów wzięli udział zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Ryckiego - Pani Monika Kośmińska, przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Anna Grabowska, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie pozostałych klas.

Tradycyjnie część oficjalna rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Mariola Sulima, gratulując uczniom ukończenia szkoły i życząc powodzenia na maturze.

Czytaj więcej...

Dzień Ziemi

24 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. W tym dniu dla uczniów wszystkich klas dostępny był quiz na temat ekologii. Ponadto, uczniowie mieli okazję wykazać się swoją kreatywnością podczas konkursu na najciekawszy plakat - „Jak chronić naszą planetę?”, a element garderoby koloru zielonego lub niebieskiego zwalniał uczniów z odpowiedzi tego dnia.

Czytaj więcej...

Sprzątamy dla Polski

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”, która odbyła się w całej Polsce w piątek, 21 kwietnia. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Stowarzyszenie „Dla Polski”.

Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro.

Czytaj więcej...