Ogłoszenie

W dniu jutrzejszym (26 września 2018r.) w godz. 8.00 – 9.00 oraz 11.00 - 15.00 odbędą się rozmowy rekrutacyjne do projektu dla klas I- IV Technikum Gastronomicznego.


 OGŁOSZENIE

W dniu jutrzejszym (25 września 2018r.) w godz. 8.00 – 11.00 odbędą się rozmowy rekrutacyjne do projektu dla klas I- IV Technikum Hotelarskiego.

 


Akcja Narodowe Czytanie

8 września 2018r. odbyła się 7 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której cała Polska czytała „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Jak co roku w naszym mieście akcję zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Wśród czytających fragmenty wielkiego dzieła byli między innymi przedstawiciele władz miasta i powiatu, lokalnych zakładów pracy, wojska, policji, Dyskusyjnego Klubu Książki i szkół.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Informujemy, że spotkania z rodzicami odbędą się w czwartek 13 września 2018r. Zebrania odbędą się według następującego harmonogramu:

16.30 - I klasy technikum, I zsz - zebranie ogólne, następnie zebrania z wychowawcami;

16.30 - II i III klasy technikum , II i III zsz - zebrania z wychowawcami;

17.00 - IV klasy technikum - zebranie ogólne, następnie zebrania z wychowawcami.

 


logo 12 4

W związku z realizacją projektu pt. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

ogłaszam rekrutację uczniów na udział w projekcie wg poniższego zestawienia

Czytaj więcej...

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 3 września 2018 r. po ponad dwóch miesiącach odpoczynku wróciliśmy do szkoły, by uroczyście powitać nowy rok 2018/2019. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Ryckiego – p. Stanisław Włodarczyk, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie i rodzice.

Czytaj więcej...

 

OGŁOSZENIE

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się 3 września o godz. 9.30

 

 


logo un grupa

Uczniowie ZSZ nr 2 w Dęblinie poznają Półwysep Iberyjski

Praktyki zawodowe za granicą to nie tylko zdobywanie profesjonalnych doświadczeń w nowym, międzynarodowym miejscu pracy. Przebywający w galicyjskim Vigo uczniowie ZSZ nr 2 w Dęblinie aktywnie wykorzystują weekendowy czas wolny, poznając północno-zachodni zakątek Półwyspu Iberyjskiego.

Po zwiedzeniu goszczącej ich światowej stolicy połowu ryb i owoców morza, stażyści udali się do niedalekiego Porto w ojczyźnie Camõesa.

Czytaj więcej...

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących (*.doc) (*.pdf)

Podręczniki do przedmiotów zawodowych (*.doc) (*.pdf)

 


logo un grupa

Pierwsze dni w Hiszpanii uczniów ZSZ nr 2 w Dęblinie

Szesnastu uczniów ZSZ nr 2 w Dęblinie przybyło w poniedziałek (8 lipca) wraz z opiekunami do Vigo na północy Hiszpanii. Młodzież z klas o profilu ekonomicznym, hotelarskim i gastronomicznym odbywa staż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Unii Europejskiej u lokalnych hiszpańskich pracodawców.

Czytaj więcej...