Website TemplatesWeb HostingWeb Hosting

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PLAN PRACY

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

-zebranie samorządu

-wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy

-ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

-przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

IX

Ułożenie harmonogramu apeli zdawczo- odbiorczych.

-zebranie samorządu

-sporządzenie harmonogramu

IX

Zagospodarowanie tablicy S.U

-regulamin Samorządu Uczniowskiego

-przedstawienie składu zarządu SU

-ogłoszenia różne

cały rok

Szczęśliwy Numerek

- wykonanie numerków

- codzienne losowanie dwóch numerków, które danego dnia nie będą odpytywane

- wywieszenie informacji w gablocie

cały rok

Rówieśnicy- rówieśnikom

- pomoc w nauce słabszym kolegom

 

Dzień Chłopaka

- imprezy klasowe

- życzenia okolicznościowe dla wszystkich chłopców w szkole

IX

Gablota szkolna

- „ To my!”samorząd uczniowski

- prawa i obowiązki uczniów

 

Sprzątanie świata

- porządkowanie terenów wokół szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DLA UCZNIÓW
TERAZ JEST
Ulti Clocks content
Zaloguj sięGALERIA