Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - podanie

Regulamin rekrutacji - regulamin

Lista ośrodków, gdzie można wykonać badania lekarskie - lista


INFORMACJE ODNOŚNIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W DĘBLINIE
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Ważne informacje:

15 maja – 23 czerwca 2023 r. złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

23 czerwca – 10 lipca 2023 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

18 lipca 2023 r. podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 maja - 19 lipca 2023 r. wydanie przez szkoły skierowania na badanie lekarskie

18 – 21 lipca 2023 r. (do godz. 15.00) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

24 lipca 2023 r. (do godz. 12.00) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.