Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - podanie

Regulamin rekrutacji - regulamin


INFORMACJE ODNOŚNIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W DĘBLINIE
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Ważne informacje:

20 maja – 21 czerwca 2024 r. złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

28 czerwca – 05 lipca 2024 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku rekrutacji kandydatów ze szkół podstawowych, które nie korzystają z systemu elektronicznego)

15 lipca 2024 r. podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 lipca - 18 lipca 2024 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, wydanie przez szkoły skierowania na badanie lekarskie, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

19 lipca 2024 r. (do godz. 12.00) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.