Propozycje zajęć pozalekcyjnych

Klasa Rodzaj zajęć
I TH

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do turnieju wiedzy pożarniczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło sportowe, koło matematyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

I TG

Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do turnieju wiedzy pożarniczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło sportowe, koło matematyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

I a

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do turnieju wiedzy pożarniczej

Koło sportowe, koło dziennikarskie

II TH

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło sportowe, koło matematyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

II TE

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka polskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło sportowe, koło matematyczne, koło ekonomiczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

II TG

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło sportowe, koło matematyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

II a

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Koło sportowe, koło dziennikarskie

III TE/TH

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło z języka angielskiego

Koło sportowe, koło matematyczne, koło ekonomiczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

III TG

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka polskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło z języka niemieckiego

Koło sportowe, koło matematyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

III LO

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, języka angielskiego wiedzy o społeczeństwie

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło sportowe, koło matematyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

III a

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Koło sportowe, koło dziennikarskie

IVTE/TG

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, języka angielskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Koło sportowe, koło matematyczne, koło ekonomiczne, koło dziennikarskie, koło teatralne

IV TH

Zajęcia wyrównawcze z język angielskiego

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, języka angielskiego

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia przygotowujące do olimpiady turystyczno - krajoznawczej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady teologicznej

Zajęcia przygotowujące do olimpiady wiedzy z hotelarstwa

Koło sportowe, koło matematyczne, koło dziennikarskie, koło teatralne