SZKOŁA Z KLASĄ

CZAS TRWANIA: październik 2003 – maj 2004

CELE REALIZOWNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

· zaangażowanie nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej w działania na rzecz tworzenia nowoczesnego systemu edukacji

· zintegrowanie środowiska szkolnego, podniesienie jakości i poziomu pracy szkoły

· doskonalenie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie postawy odpowiedzialności za powierzone zadania

· zainteresowanie młodzieży ciekawostkami i nowinkami ze świata nauki i techniki

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

· wzbudzenie w młodzieży chęci poznawania i odkrywania świata z jednoczesną nauka

· podniesienie poziomu pracy dydaktycznej i wychowawczej

· zaangażowanie nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego we wspólne działania na rzecz edukacji i wychowania

· przyczynienie się do zdobycia tytułu „Szkoły z klasą”

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I ZESPOŁY ZADANIOWE:

ZASADA ZADANIE ZESPÓŁ ZADANIOWY

Szkoła dobrze uczy każdego ucznia

"Wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje życiowe."

Jak wychować ludzi z pasją? Szef zespołu zadaniowego:
Agnieszka Wojtyś - nauczyciel języka polskiego

Członkowie zespołu zadaniowego:
Teresa Zawada
Justyna Malicka
Aleksandra Wiśniewska
p. Joanna Buczek-rodzic
Aldona Szczotka kl. IV TE
Jacek Pawelec kl. IV TE

Szkoła ocenia sprawiedliwie


"Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania."

Jak lepiej informować o ocenianiu? Szef zespołu zadaniowego:
Renata Redo - nauczyciel języka niemieckiego

Członkowie zespołu zadaniowego:
Renata Kurdziałek
Anna Węgrzyn
p. Sławomir Wesołowski-rodzic
Sylwia Sadurek kl.IV TE
Beata Przygodzka kl. IV TE

Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat


"Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i rozwiązywać realne problemy."

Festiwal nauki Szef zespołu zadaniowego:
Gabriela Wojdat - dyrektor - nauczyciel ekonomii

Członkowie zespołu zadaniowego:
Agnieszka Wojtyś
Aleksandra Wiśniewska
Elżbieta Świątkowska
Mariola Sulima
Renata Redo
Olga Rudzińska kl. V THa
Kinga Grodecka kl. V THa
p. Piotr Bernat -rodzic

Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości


"Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego."

Młodzi obywatele Szef zespołu zadaniowego:
Bogumiła Warenica - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

Członkowie zespołu zadaniowego:
Mariola Sulima
Agnieszka Wojtyś
Aleksandra Wiśniewska
Teresa Kowa
p. Jan Ratyna-rodzic
Bartłomiej Barański kl. IV THa
Monika Rodak kl. V THb

Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat


"Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera."

Szkoła bez przemocy Szef zespołu zadaniowego:
Bogumiła Grzywaczewska - wicedyrektor nauczyciel języka rosyjskiego

Członkowie zespołu zadaniowego:
Anna Starosz
Ks. Artur Petkowicz
p. Kucper-rodzic
Katarzyna Kamola kl. IV TE
Magdalena Krawczyk kl.
IV TE
Anna Kucper kl.
IV TE

Szkoła przygotowuje do przyszłości


"Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury."

Dostępny komputer i internet Szef zespołu zadaniowego:
Małgorzata Wilk - nauczyciel informatyki

Członkowie zespołu zadaniowego:
Agnieszka Piasecka
Anna Prokocka
p. Hanna Warowna-rodzic
p. Dorota Rodak-rodzic
Radosław Poreda kl. V THa
Marcin Jakubik kl. IV TE

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

W roku szkolnym 2003/2004 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie przystąpił do II edycji akcji „Szkoła z klasą”, organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patronat nad akcją sprawuje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Koordynatorem całej akcji była pani mgr Agnieszka Wojtyś. Było ono adresowane do uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ale także do rodziców uczniów i do lokalnej społeczności – tytuł „Szkoły z klasą” jest brany pod uwagę przy wyborze szkoły przez absolwentów gimnazjów i ich rodziców.

Jednym z przedsięwzięć składających się na całą akcję był organizowany w szkole po raz pierwszy Festiwal Nauki pod hasłem „Zrozumieć świat”. Odbył się w naszej szkole 12.02.04, poprzedziły go 3-miesięczne przygotowania.

W czasie pierwszych 4 godz. lekcyjnych w kl. IV i V przedstawiciele lokalnej społeczności, reprezentujący instytucje i zakłady pracy z terenu Dęblina, pow. ryckiego i woj. lubelskiego przeprowadzili warsztaty. Dzięki nim młodzież w niekonwencjonalny sposób poznała zagadnienia związane z profilem nauczania:

· IV Technikum Ekonomicznego - Pracownicy banku PKO SA przeprowadzili warsztaty szkoleniowe w kl. IVTE: „Zabezpieczenie pieniądza przed fałszerstwem”. Celem było rozróżnianie banknotów oryginalnych i falsyfikatów;

· V Technikum Handlowego spotkała się z przedstawicielką Poradni Psycholog.-Pedagog. w Rykach, p.E.Sokołowską. Cel zajęć „Aktywizacja na rynku pracy” to samopoznanie, rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, analizy i syntezy informacji. Dla kl. maturalnej jest to nieocenione doświadczenie i źródło informacji o polskim i lokalnym rynku pracy;

· V Technikum Handlowego warsztaty „Planowanie kariery zawodowej” poprowadził dr M.Jarmuł z Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że planując swoją przyszłość nie należy rezygnować z aspiracji-będą potrzebni specjaliści i tacy, którzy będą potrafili zmienić swój zawód.

Następnie w sali gimnastycznej odbyły się prezentacje przygotowane przez klasy pod kierunkiem wychowawców. Każda z nich trwała 10–15 min., była oglądana przez kilkuset uczniów i zaproszonych rodziców. W Festiwalu Nauki wzięły udział wszystkie klasy wchodzące w skład ZSZ. Klasy technikum ekonomicznego i handlowego pod opieką nauczycieli przygotowały prezentacje:

# GPW - VTHb, p.M.Sulima;

# To nie Fenicjanie wymyślili pieniądz - IVTE, p.E. Świątkowska;

# Historia pieniądza. - IITHa, p.M.Sulima;

# Waluty Afryki - ITHa, p.A.Wiśniewska;

# Historia liczb. Liczba zero IITE, p.T.Kowa;

# Fraktale ITE, p.A.Piasecka;

# Ewolucja techniki skoku wzwyż VTHb, p.D.Piwoński;

# Levi Strauss-wynalazca spodni IVTE, p.R.Redo;

# Parodie reklam kl. IVTHa, p.H.Warowna;

# Podsumowanie SGG IVTE.

Prezentacje pozostałych klas: Doświadczenia z użyciem ciekłego azotu, Proces sądowy–aborcja, Kraje niemieckojęzyczne, Historia mapy, Skłodowska–odkrycia pierwiastków, Sztućce specjalne w obsłudze konsumenta. Pokaz przygotowywania drinków, Dekoracja stołu, Dekoracje z warzyw, Parodie reklam. Prezentacje innych klas wchodzących w skład zespołu to np.: Pokaz sukni balowych, Strój narodowy i regionalny, Smaczne bo polskie, Dęblin bliżej nieznany okiem małego reportera.

Przedsięwzięcie miało charakter zespołowy. Brali w nim udział niemal wszyscy nauczyciele i uczniowie. Wykorzystaliśmy zainteresowania, chęci nauczycieli, którzy dzięki temu doskonalili umiejętności współpracy w zespołach klasowych – wspólnie planowaliśmy działania, przygotowywaliśmy prezentacje poszczególnych klas.

To wspólne zaangażowanie pozwoliło nam ujawnić ogromny potencjał, tkwiący w nauczycielach i uczniach, rozbudzić zainteresowania. Nauczyliśmy się jak, w sposób niekonwencjonalny można prezentować skomplikowane nieraz zagadnienia naukowe. Zrozumieliśmy że, uczniowskie pasje można wykorzystać w realizacji programu. Przekonaliśmy się że odpowiednio motywowana młodzież wykazuje się aktywnością, pomysłowością, kreatywnością, chętnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach.

Nauczyciele i uczniowie poznawali się wzajemnie w nietypowych, pozalekcyjnych sytuacjach, co bardzo pozytywnie wpłynęło na wzajemne relacje. Dyskusje w gronie nauczycieli i uczniów pozwalają stwierdzić, że zaangażowanie we wspólną sprawę zintegrowało społeczność szkolna, zdecydowanie podniosło poziom pracy szkoły, zmotywowało nas do dalszych działań, które wykraczają poza realizację zadań szkoły.

Realizacja tego zadania uświadomiła nam, że (wbrew obiegowym opiniom) młodzież chętnie uczestniczy w działaniach wymagających zaangażowania, wysiłku, poświęcenia wolnego czasu. Młodzi ludzie okazali się twórczy, proponując tematy prezentacji wybierali to, co ich naprawdę interesuje, co chcieliby szczególnie wnikliwie zbadać i podzielić się tą wiedzą z innymi. Przygotowując prezentacje uczniowie wykazali się samodzielnością, umiejętnością gromadzenia, selekcjonowania i opracowywania informacji. Okazało się, że sprawnie posługują się przy tym technikami informacyjnymi, z prawdziwym zaangażowaniem i pasją prezentują swoje osiągnięcia na forum szkoły, chętnie dzielą się wiedzą z innymi uczniami. Młodzież poszerzyła swą wiedzę z wielu dziedzin, skonfrontowała teorię z praktyką. Uczniowie nauczyli się też współpracy w grupie.

Nauczyciele, pod kierunkiem których przygotowywano prezentacje, spotykali się z uczniami w wolnym czasie, w sytuacjach zupełnie odbiegających od lekcyjnych przyzwyczajeń. Dzięki temu młodzież mogła pokazać się z zupełnie innej strony, niekiedy przeciętny uczeń zaskakiwał zainteresowaniami, zaangażowaniem w realizację swej pasji, pracowitością. Festiwal Nauki uświadomił nam też, jak pożyteczne i efektywne jest takie niekonwencjonalne przedstawienie osiągnięć naukowych. Z pewnością treści zaprezentowane na festiwalu będą na długo zapamiętane.

Dzień festiwalu był w naszej szkole naprawdę wyjątkowy, nadal powraca we wspomnieniach, rozmowach uczniów. Warto realizować takie imprezy, włożony w to wysiłek przynosi efekty. Prawdopodobnie następny Festiwal Nauki zorganizujemy w przyszłym roku. Być może zostanie on na stałe wpisany w kalendarz imprez szkolnych.