Programy praktyk zawodowych 2022/2023

Program praktyk - 3TRR5 technik reklamy 

Program praktyk - 3TH5 technik hotelarstwa

Program praktyk - 3TRR5 technik rachunkowości

Program praktyk - 3TG5 technik żywienia i usług gastronomicznych

Program praktyk - 4 TRR5 technik reklamy  

 Program praktyk - 4 THG5 technik hotelarstwa

Program praktyk - 4 TRR5 technik rachunkowości

Program praktyk - 4 THG5 technik żywienia i usług gastronomicznych

Programy praktyk zawodowych 2021/2022

Program praktyk - 3TR4 technik reklamy  

 Program praktyk - 3TH4 technik hotelarstwa

Program praktyk - 3TGR4 technik rachunkowości

Program praktyk - 3TGR4 technik żywienia i usług gastronomicznych

Program praktyk - 3TRR5 technik reklamy 

Program praktyk - 3TH5 technik hotelarstwa

Program praktyk - 3TRR5 technik rachunkowości

Program praktyk - 3TG5 technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 

Programy praktyk zawodowych 2020/2021

 Program praktyk - klasa II technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum 

Program praktyk - klasa II technik rachunkowości po gimnazjum

Program praktyk - klasa II technik hotelarstwa po gimnazjum

Program praktyk - klasa II technik reklamy po gimnazjum

Program praktyk - klasa III technik hotelarstwa

Program praktyk - klasa III technik żywienia i usług gastronomicznych

Program praktyk - AU.35. klasa II technik ekonomista (2019/2020)

Program praktyk - AU.36.klasa III technik ekonomista (2020/2021)

Program praktyk - AU.36.klasa IV technik ekonomista (2020/2021)

Program praktyk - AU.29.klasa II technik organizacji reklamy (2019/2020)

Program praktyk - AU.30.klasa III technik organizacji reklamy (2020/2021)

Program praktyk - klasa IV technik żywienia i usług gastronomicznych