Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2018/2019

 

 klasa III TG, III TH, III TE,  II TH -  4 tygodnie (13.05.2019 r. - 7.06.2019 r.)

 klasa III TO -  2 tygodnie (13.05.2019 r. - 24.05.2019 r.)

 klasa II TE - 2 tygodnie (13.05.2019 r. - 24.05.2019 r.)