Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2019/2020

 

 klasa III TG, III TH, III TE,  II TH -  4 tygodnie (27.04.2020 r. - 22.05.2020 r.)

 klasa II TE, II TO -  2 tygodnie (11.05.2020 r. - 22.05.2020 r.)

 

Dokumenty dotyczące praktyk do pobrania: