PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI DO PORTUGALII 

Listopad i grudzień 2016 roku oraz styczeń 2017 roku to czas intensywnych przygotowań dla 38 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie zakwalifikowanych do udziału w praktykach zawodowych w Portugalii realizowanych z programu Erasmus+. W ramach oferowanego wsparcia młodzież uczestniczy w zajęciach z przygotowania kulturowego oraz języka angielskiego.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w trzech grupach (w branży ekonomicznej, hotelarskiej, i gastronomicznej).

W programie zajęć uwzględniono w szczególności środowisko pracy ucznia. Głównym celem zajęć jest utrwalenie i pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa zawodowego, w tym: słownictwa z zakresu oferowanych usług hotelarskich, ekonomicznych i gastronomicznych. Młodzież nauczy się zasad konstruowania wypowiedzi oraz skutecznej komunikacji z klientem w branżach zawodowych. Podniosą także umiejętności posługiwania się obcojęzycznymi źródłami informacji.

Na zajęciach kulturowych uczniowie zapoznają się między innymi ze specyfiką portugalskich odrębności kulturowych, charakterystyką regionu Portugalii, gdzie będą odbywać praktykę zawodową, zasadami zachowania w miejscach publicznych. W ramach zajęć uczniowie przygotują również prezentacje na temat najciekawszych miast Portugalii ich zabytków. Wybrane prezentacje będą udostępnione na stronie internetowej szkoły.

Życzymy wytrwałości.