erasmus

Zniecierpliwionych informujemy

Realizacja projektu „Debiutanci na europejskim rynku pracy„ w ramach programu ERASMUS+ rozpocznie się 1 października 2016 roku. Od tego dnia będzie ogólnie dostępny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie klas:

III Technikum Ekonomicznego,

II i III Technikum Hotelarskiego oraz

III Technikum Gastronomicznego.

Wyjazd na praktyki do Portugali planowany jest od 23 kwietnia 2017 roku do 23 maja 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie będzie można składać od 17 do 21 października 2016 roku.

Informacje o wszystkich wydarzeniach związanych z realizacją projektu będą udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.