erasmus

Realizacja projektu „Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ nr 2 w Dęblinie„ w ramach programu ERASMUS+, rozpocznie się 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.  Budżet projektu: 149 426,00 EURO.

Praktyka zawodowa w Portugalii

W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie klas:

III Technikum Ekonomicznego  (12 uczniów)

II i III  Technikum Hotelarskiego (20 uczniów) oraz 

III Technikum Gastronomicznego (10 uczniów).

Termin praktyki w Portugali planowany jest od 27 kwietnia 2020 roku do 22 maja 2020 roku.

Staż zawodowy w Hiszpanii

W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie klas I – IV, którzy uczą się języka hiszpańskiego:

Technikum Ekonomicznego  (8 uczniów)

Technikum Hotelarskiego (4 uczniów) oraz 

Technikum Gastronomicznego (4 uczniów).

Termin stażu zawodowego w Hiszpanii planowany jest od 02 lipca  2020 roku do 22 lipca 2020 roku.

Projekt „ Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ nr 2 w Dęblinie”   zakładał wspieranie rozwoju zawodowego uczniów w powiązaniu z europejskim rynkiem pracy, a w szczególności:

-       podniesienie kompetencji zawodowych uczniów na europejskim rynku pracy,

-       zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego zwiększającego ich szanse na zatrudnienie,

-       doskonalenie kompetencji językowych w międzynarodowym środowisku pracy,

-       rozwijanie kompetencji społecznych w środowisku odmiennym kulturowo,

-       wdrażanie uczniów do mobilności na europejskim rynku pracy,

-       podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym.

Zasady rekrutacji

Uczeń złoży dokumenty aplikacyjne (deklarację uczestnictwa w projekcie, Europass CV, list motywacyjny) i przystąpi do testu z j. angielskiego (praktyka zawodowa w Portugalii) lub hiszpańskiego (staż zawodowy w Hiszpanii). Komisja przyzna również punkty za: średnią ocen z przedmiotów zawodowych, języka anielskiego lub hiszpańskiego oraz ocenę zachowania uzyskane na koniec roku szkolnego 2018/2019.

Ponadto przyzna dodatkowe punkty za:

- pochodzenie z rodzin wielodzietnych,

- miejsce zamieszkania na wsi.

Informacje o wszystkich wydarzeniach związanych z realizacją projektu będą udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.