nr konta rady rodziców: 
 
08873600062005160000680001