OGÓLNOPOLSKI
KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY
„Matematyka - Lubię to!”

Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej ilustrującej hasło: „Matematyka - Lubię to!”
Etapy pracy:

  • Wykonaj własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
  • Nadaj tytuł swojej pracy, dodatkowo możesz dodać krótki opis.
  • Przynieś pracę do sali nr 6 w terminie do 10 grudnia 2016r.
  • Każda starannie wykonana praca będzie nagrodzona oceną z aktywności z matematyki.
  • Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają ponadto nagrody rzeczowe.
  • Najlepsza praca będzie reprezentować szkołę w finale ogólnopolskim

Zatem do dzieła! I Ty możesz puścić wodze fantazji i zostać geniuszem wśród matematyków.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie
Grażyna Pachnik-Rutkowska