Finał Centralnej XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajonzawczej „Polska-Słowacja-Unia Europejska”

W dniach 3 – 6 listopada 2016 r. w Zakopanem odbył się finał Centralnej XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS ,,Polska – Słowacja – Unia Europejska”. Do tego etapu uczniowie z naszej szkoły zakwalifikowali się poprzez eliminacje wojewódzkie.

Celem takiej imprezy jest:

  • promocja regionu Karpat,
  • rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką kwalifikowaną,
  • upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej,
  • poznanie walorów turystyczno–krajoznawczych oraz dorobku kulturowego wybranego kraju w danym roku.

W finale przeprowadza się eliminacje:

1. pisemne, które obejmują:

  • zestaw krajoznawczy,
  • zestaw topograficzny,
  • kreślenie profili terenu.

2. praktyczne – w terenie, w formie rekreacyjnej, które obejmują:

  • różnorodne formy aktywności ruchowej,
  • ocenę odległości w terenie wyznaczonych punktów.

W tym roku do Zakopanego pojechali po raz pierwszy uczniowie z klasy I TH i I TG: Karol Jagiełło, Damian Jerzo, Mikołaj Majchrzak, Patryk Mazur. Chłopcy wykazali się dużą wiedzą z wyżej wymienionego zakresu i dobrze zaprezentowali się na torze sprawnościowym pokonując wielu rywali. Nasz powiat reprezentowany był także przez czterech uczniów z ZSZ nr 1 w Dęblinie. Razem reprezentanci obu zespołów szkół stworzyli zgrany team.

W olimpiadzie wzięli udział zawodnicy reprezentujący 21 powiatów z 10 województw.

Nasi zawodnicy reprezentujący powiat rycki w kategorii powiatów zajęli XI miejsce, a w kategorii województw miejsce piąte V.

                                                                                                                                                                                                 Gratulujemy!