INFORMATOR O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA

Dołączcie do nas…

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie jest szkołą o 50-letniej tradycji.

Atutami naszej szkoły są: wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów OKE, nowoczesna baza techno-dydaktyczna oraz szczególna atmosfera sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa oraz rozwijaniu talentów.

U nas uczeń nie ma numeru, ale ma imię i nazwisko, a wszyscy dobrze się znamy. W szkole panuje przyjazny klimat, który sprzyja rozwojowi osobowości. Uczniowie są aktywni – angażują się w imprezy i uroczystości szkolne, happeningi, akcje charytatywne oraz społeczne.

Oferujemy szeroki profil kształcenia dostosowany do aktualnych trendów na rynku pracy. Nasi uczniowie mają możliwość zdobycia ciekawego zawodu oraz uzyskania cenionego przez pracodawców dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczymy interaktywnie, poprzez projekty edukacyjne oraz ćwiczenia praktyczne. Efektem tego jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.

Od kilku lat bierzemy udział w projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i kursach zawodowych oraz płatnych stażach, które przyczyniają się do podniesienia ich predyspozycji zawodowych.

 Zachęcamy do wybrania właśnie NASZEJ szkoły!
Czekamy na Was 1 września!

 

Technikum Ekonomiczne

- technik reklamy  ← czytaj więcej

- technik ekonomista ← czytaj więcej

- technik rachunkowości ← czytaj więcej

Technikum Gastronomiczne

- technik żywienia i usług gastronomicznych ← czytaj więcej

 Technikum Hotelarskie

- technik hotelarstwa ← czytaj więcej

 Branżowa Szkoła I stopnia

- kucharz ← czytaj więcej

- wielozawodowa, m.in. mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter sieci i urządzeń sanitarnych, fryzjer, piekarz, sprzedawca i inne.