logo 1234

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.


OGŁOSZENIE

dot. testu z języka angielskiego i hiszpańskiego w ramach rekrutacji do projektu „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Egzamin z języka angielskiego w ramach rekrutacji do projektu odbędzie się w dniu 09.03.2021 r., natomiast egzamin z języka hiszpańskiego w dniu 10.03.2021 roku na platformie Teams. Do dnia 06.03.2021 roku utworzę grupy na platformie Teams i tam poinformuję o godzinie przeprowadzenia testów.

Wyniki rekrutacji przedstawię do 18.03.2021 roku.

Anna Wąsik

Czytaj więcej...


 

logo 1234

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.


OGŁOSZENIE (rekrutacja – nowy projekt)

dot. składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Przedłuża się termin rekrutacji do projektu. Dokumenty można składać do 26.02.2021 roku (piątek) w pokoju nr 2 (obok sekretariatu).

Czytaj więcej...

 


logo 1234

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.


W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie realizuje projekt „Europejskie standardy kształcenia  zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” w ramach  programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Czas trwania projektu: od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku.

Budżet projektu: 636 553,28 zł.

Instytucje przyjmujące – partnerzy zagraniczni:

-        Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade z siedzibą w Barcelos, Loteamento Do Jardim, s/n w Portugalii,

-        Euromind Projects SL z siedzibą w Ubeda, Avda. Ciudad de Linares, 2 w Hiszpanii.

Czytaj więcej...


logo 1234

Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy UE.


OGŁOSZENIE

dot. wypełniania i składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie” w ramach programu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Komplet dokumentów należy złożyć do 19.02.2021 roku (piątek) w pokoju nr 2 (obok sekretariatu).

List motywacyjny adresujecie do dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.

Czytaj więcej...