PIEKARZ

Piekarstwo, to jeden z sektorów przemysłu spożywczego należącego do najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce. Rozwijająca się branża spożywcza stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 W trakcie nauki w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie piekarz będziesz zdawał jeden egzamin zawodowy tzw. kwalifikację:

 • T. 3 Produkcja wyrobów piekarskich. (czerwiec, klasa III)

Po egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

 Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu u pracodawcy. Uczniowie zostają zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym otrzymują comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki wlicza się do stażu pracy. Teoretyczne przedmioty realizowane są w szkole.

 Podczas nauki:

 • nauczysz się wykorzystywać receptury oraz poznasz proces wypiekania chleba i innych wyrobów piekarskich,
 • nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji piekarskiej,
 • dowiesz się, jak założyć i prowadzić własną piekarnię oraz jak być w tym lepszy od konkurencji.

 To zawód dla ciebie, jeśli:

 • cechujesz się dokładnością i dobrą pamięcią,
 • masz podzielność i koncentrację uwagi, zręczność palców i rąk,
 • umiesz przestrzegać procedur i instrukcji,
 • potrafisz współpracować z zespołem.

 Piekarz może być zatrudniony:

 • w zakładach piekarskich – rzemieślniczych i przemysłowych,
 • zakładach gastronomicznych,
 • w punktach zbytu pieczywa.

Może też prowadzić własną firmę.

Kandydat na ucznia tej klasy powinien samodzielnie zapewnić sobie praktykę zawodową lub zwrócić się o pomoc do cechu.

Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę na kursach kwalifikacyjnych lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.