SPRZEDAWCA

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowuje do wykonywania wciąż poszukiwanego zawodu sprzedawcy. Rozwijająca się branża usługowa stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.

 W trakcie nauki w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie sprzedawca będziesz zdawał jeden egzamin zawodowy tzw. kwalifikację:

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży. (czerwiec, klasa III)

Po egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom umożliwią ci podjęcie zatrudnienia.

 Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywała w porozumieniu u pracodawcy. Uczniowie zostają zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym otrzymują comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki wlicza się do stażu pracy. Teoretyczne przedmioty realizowane są w szkole.

 Sprzedawca nauczy się wykonywać następujące zadania:

 • przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży;
 • sprawdzać towary pod względem jakościowym i ilościowym,
 • informować nabywcę o walorach towaru,
 • sprawnie realizować zamówienia,
 • przygotowywać oferty sprzedaży,
 • sporządzać faktury za towar.

 W trakcie nauki:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu towaroznawstwa, promocji i organizacji sprzedaży,
 • nauczysz się obsługiwać kasy fiskalne i otrzymasz świadectwo potwierdzające te umiejętności.

Zawód ten:

 • wybierają osoby interesujące się zagadnieniami z zakresu stosowania nowoczesnych form sprzedaży,
 • jest przeznaczony dla osób komunikatywnych, uczciwy, rzetelnych, dokładnych i systematyczny w działaniu.

 Absolwenci mogą znaleźć interesującą pracę:

 • jako sprzedawcy, akwizytorzy, kierownicy sklepów,
 • w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioski, targowiska),
 • w punktach sprzedaży detalicznej (sklepy, hipermarkety),
 • w punktach sprzedaży hurtowej (hurtownie).

Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kandydat na ucznia tej klasy powinien samodzielnie zapewnić sobie praktykę zawodową lub zwrócić się o pomoc do cechu.

Po ukończeniu szkoły uczeń będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę na kursach kwalifikacyjnych lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.