WITAMY ROK SZKOLNY 2019/2020!

Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich,
mądrzy możemy być jedynie własną mądrością”
Michel de Montaigne

2 września 2019 r. po ponad dwóch miesiącach odpoczynku wróciliśmy do szkoły, by uroczyście powitać nowy rok 2019/2020. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli: p. Monika Kośmińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie i rodzice.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrała Pani dyrektor Mariola Sulima, która powitała wszystkich zebranych na uroczystości, a także przedstawiła nowych nauczycieli: p. Aldonę Bakierę-Walaszek – anglistkę, p. Kingę Ziemską – germanistkę, p. Monikę Kołaczek – nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie, p. Kamilę Jędrych – nauczycielkę przedmiotów gastronomicznych, p. Annę Jagodzińską-Mateńkę – nauczycielkę przedmiotów ekonomicznych, p. Małgorzatę Nożyńską – katechetkę, p. Marcina Kołdeja – fizyka i p. Pawła Miazgę – informatyka.

Pani dyrektor przywitała również uczniów i wychowawców klas pierwszych: p. Annę Niedźwiecką (kl. I THp), p. Martę Szpadzik (kl. I TGp), p. Elżbietę Świątkowską (kl. I TERp), p. Małgorzatę Wilk (kl. I TRg), p. Roberta Pataja (kl. I TGEg), p. Dariusza Piwońskiego (kl. I THg), p. Grażynę Pachnik-Rutkowską (kl. I a) i p. Martę Cybulę (kl. I b).

W swoim przemówieniu Pani dyrekor życzyła całej społeczności szkolnej owocnej pracy, a także wielu osiągnięć i sukcesów w nowym roku 2019/2020.

Po przemówieniu najlepszym uczniom naszej szkoły zostały wręczone stypendia Starosty Ryckiego.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego była także upamiętnieniem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Program artystyczny przygotowany przez klasę II TG/TH (pod kierownictwem p. Wojciecha Jarząbka) był upamiętnieniem tego wydarzenia.