Wyróżnienie w konkursie plastycznym

1.jpg„Nie daj się wciągnąć”

 

31 maja 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Nie daj się wciągnąć – profilaktyka uzależnień widziana oczami dzieci i młodzieży” będącego działaniem z zakresu edukacji ochrony zdrowia. Konkurs, zorganizowany przez Fundację „Hospicjum – Razem możemy więcej”, skierowany był do klas ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Do konkursu zgłoszono 27 prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami. Celem przedsięwzięcia było wspieranie podejmowanych przez młodzież działań profilaktycznych dotyczących uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat znaczenia zdrowego stylu życia oraz jego propagowanie bez nałogów.

Spośród nadesłanych prac, jury wyłoniło najlepsze, a wśród nich praca wykonana przez klasę II a, pod kierunkiem wychowawczyni Darii Madejskiej. Wykonawcy plakatu tematycznego zostali nagrodzeni wyróżnieniem oraz nagrodą rzeczową.

Cieszymy się sukcesem naszych uczniów i liczymy na kolejne edycje konkursów o podobnej tematyce.

 

 wyróżnienie (1).jpg