logo 12 4

OGŁOSZENIE
Technikum Hotelarskie  „Kurs savoir vivre i etykiety”

W naszej szkole odbywać się będą szkolenia i kursy dla młodzieży i nauczycieli organizowane przez Starostwo Powiatowe w Rykach w ramach Projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Lista osób , które zadeklarowały udział w szkoleniach, kursach.

Technikum Hotelarskie„Kurs savoir vivre i etykiety” ( 5 godzin)

27.06.19 r. – od 9:00 do 13:55

Osoby, które są chętne do udziału w kursie, a nie ma ich na liście jest jeszcze szansa na utworzenie drugiej grupy.

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

klasa

1

Jurzysta Maja

II TH

2

Jurzysta Monika

II TH

3

Stefanek Olga

II TH

4

Kowalska Natalia

I TH

5

Sieroń Mikołaj Wiktor

I TH

6

Szkit Monika

 

7

Majsterek Patrycja

II TH

8

Prysiażniuk Natalia

II TH

9

Szymczak Klaudia

II TH

10

Frączek Klaudia

II TH

11

Bieńczak Jan

II TH

12

Gałuszkiewicz Nikola

I TH

13

Muzyka Patrycja Daria

I TH

14

Żmuda Maciej

I TH

15

Piskorek Michał

II TH