logo 12 4

OGŁOSZENIE
Technikum Hotelarskie kurs kelnerski

W naszej szkole odbywać się będą szkolenia i kursy dla młodzieży i nauczycieli organizowane przez Starostwo Powiatowe w Rykach w ramach Projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Lista osób , które zadeklarowały udział w szkoleniach, kursach.

Technikum Hotelarskiekurs kelnerski ( 15 godzin)

24, 25, 26.06.19 r. – od 9:00 do 13:55

Osoby, które są chętne do udziału w kursie, a nie ma ich na liście jest jeszcze szansa na utworzenie drugiej grupy.

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

klasa

1

Grylak Katarzyna

III TH

2

Majsterek Patrycja

II TH

3

Prysiażniuk Natalia

II TH

4

Szymczak Klaudia

II TH

5

Frączek Klaudia

II TH

6

Wojtachnio Dominika

II TH

7

Mazur Kamila

III TH

8

Jurzysta Monika

II TH

9

Bieńczak Jan

II TH

10

Żmuda Kacper

II TH

11

Piskorek Michał

II TH

12

Gębal Natalia

I TH

13

Jurzysta Maja

II TH

14

Gałuszkiewicz Nikola

I TH

15

Walasek Kinga

I TH

16

Kruszewska Magdalena

I TH

17

Kalbarczyk Natalia

I TH

18

Kubak Natalia

I TH

19

Ochnik Aleksandra

I TH

20

Kowalska Natalia

I TH