logo 12 4

OGŁOSZENIE
Technikum Gastronomiczne kurs kelnerski

Od 10.06.19 r. w naszej szkole odbywać się będą szkolenia i kursy dla młodzieży i nauczycieli organizowane przez Starostwo Powiatowe w Rykach w ramach Projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Lista osób , które zadeklarowały udział w szkoleniach, kursach.

Technikum Gastronomicznekurs kelnerski ( 30 godzin) – w ramach projektu firma zapewnia obiad

10, 12, 14.06.19 r. – od 14:30 do 20:25
28, 29.06.19 r. – od 9:00 do 14:55

L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

klasa

1

Gancarczyk K.

III TG

2

Janiszek A.

IV TG

3

Blusiewicz D.

IV TG

4

Kazimierak D.

IV TG

5

Kuty B.

IVTG

6

Jońska A.

IVTG

7

Kozłowski K.

IVTG

8

Mikulska A.

II TG

9

Mateńka K.

II TG

10

Janiszek K.

III TG

11

Molenda D.

III TG

12

Mączyńska W.

I TG

13

Janiszewska I.

I TG

14

Mączyński W.

I TG

15

Bożek S.

I TG

16

Żmuda A.

I TG

17

Jaroszek M.

I TG

18

Mazur Kl.

II TG

19

Wróbel M.

I TG

20

Mikulski Ł.

I TG

LISTA REZERWOWA

L.p

Nazwisko i imię uczestnika

klasa

     1

Wąsik J.

IV TG

     2

Szymczak A.

I TG