Uroczyste otwarcie laboratorium językowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie

 W dniu 9 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie Wicestarosta Powiatu Ryckiego Pan Dariusz Cenkiel i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Rykach Pani Małgorzata Grzechnik uroczyście otworzyli pracownię wyposażoną w system do nauki języków obcych zakupiony w ramach projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” realizowanego przez Powiat Rycki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Laboratorium językowe to przede wszystkim odejście od tradycyjnego nauczania i wdrożenie nowoczesnych metod pracy podczas lekcji języka obcego.

Zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Następnie p. Dariusz Cenkiel zwrócił się do młodzieży wyrażając nadzieję, że korzystanie z tej pracowni podniesie efektywność kształcenia. Goście uczestniczyli w części lekcji przeprowadzonej przez p. Iwonę Czerwińską w klasie II Technikum Hotelarskiego. Uczniowie słuchając dialogu (dotyczącego rezerwacji hotelowej) układali w kolejności zasłyszane w nagraniu zwroty, a następnie ćwiczyli powyższy dialog w parach. Nauczyciel przełączał podsłuch na poszczególne pary, aby móc nie tylko sprawdzić poprawność wykonanego zadania, ale przede wszystkim korygować wymowę. System umożliwia swobodny i głośny trening wymowy wszystkim uczniom jednocześnie.