Festiwal Nauki

20 czerwca 2011 r. w naszej szkole odbył się Festiwal Nauki, który był podsumowaniem zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności twórczego rozwiązywania problemów  realizowanych w ramach projektu  „Równy start do kariery – program rozwojowy ZSZ nr 2 w Dęblinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W zajęciach uczestniczyło 120 osób w grupach dziesięcioosobowych. Realizowane one były metodą projektu, a efekty ich pracy można zobaczyć w szkole oraz wokół niej.

Podczas trwania festiwalu zaprezentowane zostały między innymi:

Grupa uczniów realizująca projekt „Zostań naukowcem” umożliwiła wszystkim chętnym określenie DNA.

Swoje układy taneczne zaprezentowała grupa Cheerliderek.

Następnie  matematycy z grupy „Rozmaitości matematyczne” przedstawili w formie prezentacji jak można bawić się matematyką. „Oswoili” w ten sposób przedmiot, który uczniom kojarzy się z czymś trudnym i niezrozumiałym.

Grupa realizująca zajęcia „Zwyczaje i tradycje ludowe w naszym regionie” przedstawiła w formie inscenizacji najciekawsze obrzędy i tradycje ludowe.

Grupa historyków zaprezentowała opracowany przez siebie folder i prezentację multimedialną na temat: "Mało znana historia Dęblina i okolic", w których to zawarto wiele ciekawostek historycznych z naszego regionu oraz bardzo ciekawą, burzliwą, choć często mało znaną historię samego Dęblina. Folder i prezentacja będą mogły być wykorzystywane na godzinach wychowawczych w naszej szkole.

Kolejna grupa przedstawiła prezentację „Ups … nie to miałam na myśli”, która pokazała uczniom jak nasze gesty są odbierane przez obcokrajowców. Uświadomiło to odbiorcom, że komunikacja niewerbalna może być przyczyna wielu zabawnych lub groźnych nieporozumień.

Podczas realizacji zadań uczniowie i nauczyciele mieli okazję do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Uczniowie chętnie pracowali w zespołach, ucząc się  w ten sposób dzielenia zadaniami, dyskutowania, dochodzenia do wspólnych wniosków. Podczas przygotowywania przedsięwzięcia każdy mógł pokazać, w czym jest dobry i zostać za to pochwalony. Festiwal utwierdził w przekonaniu zarówno uczniów jak  i nauczycieli, że obowiązek może stać się przyjemnością, a zdobywanie wiedzy wielką przygodą.