Narodowe Czytanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

22 września 2023 r. odbyła się 12. edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, która została zainicjowana przez Prezydenta RP. Tegoroczną lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. To najbardziej znana powieść pisarki, która powstała w latach 1886-1887, a wydana została w roku1888. Jak co roku w naszym mieście akcję zorganizowała w swoich murach Miejska Biblioteka Publiczna.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się tzw. rolką przygotowaną przez Ninę Kowalską, studentkę UMCS w Lublinie, której bohaterką była Eliza Orzeszkowa.

Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów: Julia Błachnio, Olga Kępka, Oliwia Kopyść, Aleksandra Rybka, i Bartosz Pataj.

Przerywnikiem w interpretacji wybranych fragmentów utworu był krótki film, pt. „Nad Niemnem” według Kinomaniaka.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Kancelaria Prezydenta przygotowała okolicznościową pieczęć, którą można było w trakcie spotkania podstemplować swój egzemplarz „Nad Niemnem”.

Anna Górka