Zakończenie roku szkolnego 2022/23

"Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie […]

Wakacje!" - ten cytat z wiersza Juliana Przybosia "Lipiec" stał się myślą przewodnią uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/23 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, która miała miejsce 23 czerwca 2023.

            Część oficjalna rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego i wysłuchaniem hymnu Ukrainy (są w szkole uczniowie pochodzących z tego kraju). Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, pani Mariola Sulima, gratulując uczniom klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia ukończenia szkoły i życząc im sukcesów w dalszym życiu.

Trzecioklasiści podziękowali dyrekcji szkoły, wychowawcy i nauczycielom za wkład włożony w ich edukację i wychowanie. Młodsi koledzy z klasy II pożegnali absolwentów ciepłymi słowami i obdarowali ich drobnymi upominkami. Kończący szkołę uczniowie nie ukrywali wzruszenia.

            Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród ( ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Rykach i szkołę) uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Wręczono także dyplomy i nagrody za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.

            W części artystycznej, przygotowanej przez klasę ITRH z gościnnym udziałem uczniów z klas ITR i IIa, przedstawiono w zabawny sposób sugestie, jak można spędzić 74 dni wakacji, tego najwspanialszego czasu w roku.

            Następnie przyszedł czas na spotkania w klasach, pożegnanie z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami.