Sprzątamy dla Polski


22 kwietnia nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie „Dla Polski”. Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. 

Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.


Samorząd Uczniowski