Uczniowie ZSZ nr 2 w Dęblinie stypendystami ,,Lubelskiej kuźni talentów”

,,Lubelska kuźnia talentów 2021 - 2023” to program stypendialny dla uczniów techników i szkół branżowych w województwie lubelskim realizowany w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem otrzymania stypendium jest średnia ocen powyżej 4,75.

Uczniowie ubiegający się o nie, musieli przedstawić m.in. indywidualny plan rozwoju zawierający cele, na których realizację przeznaczą otrzymane pieniądze. Stypendium dostała określona liczba uczniów z całego województwa z najwyższą liczbą punktów, które są przyznawane głównie za oceny końcoworoczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Dodatkowe punkty można uzyskać za udział w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich. W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie stypendium dostało aż 14 osób:

Aleksandra Opozda, kl. IV TEO

Maria Lipska, kl. IV TEO

Beata Jędrych, kl. IV TEO

Martyna Frączek, kl. IV TEO

Emilia Kaźmierczak, kl. IV THG

Kamila Kamińska, kl. III TR4

Julia Bryzek, kl. III TRR5

Natalia Kowalczyk, kl. III TRR5

Agata Rybak, kl. III TRR5

Amelia Chmielewska, kl. III TH4

Agata Hołda, kl. III b

Julia Przywózka, kl. III b

Gabriela Szlendak, kl. III b

Marta Antolak, kl. II a

Wysiłek włożony przez uczennice w naukę i pracę, rozwijanie umiejętności oraz inwestowanie w wiedzę stały się przepustką do realizacji marzeń. Mamy nadzieję, że ich sukces będzie dla wszystkich uczniów inspiracją do podejmowania trudnych wyzwań i pracy nad własnym rozwojem.