ZSZ nr 2 nie zapomina o dzieciach z Domu Dziecka

W grudniu, w ramach akcji  „Razem na święta”, została przeprowadzona pośród uczniów i nauczycieli zbiórka środków higieny osobistej dla dzieci z Domu Dziecka w Puławach. Najwięcej darów przekazały klasy 3TR4, ITHG oraz 2THG.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę, a tym samym za okazane przez Was serce.

Samorząd Uczniowski