Wspieramy zwierzęta ze schroniska

„Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies... Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata... Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie” (George G. Vest).

 Podobnie jak w ubiegłych latach, społeczność szkolna  wzięła udział w zbiórce karmy na rzecz bezdomnych zwierząt ze schroniska w Puławach.  

Serdecznie dziękujemy uczniom i pracownikom szkoły za aktywne włączenie się do akcji.

Samorząd uczniowski